Hundens namn:
Axel (Breviglieri)
Registreringsnummer:
LIRRC93L2169
Födelsedatum:
1989.03.23
Kön:
hane
Färg:
vit och brun
HD:
 
Champion:
Epilepsy gene:
 
Lysosomal Storage Disease (LSD):
 

Stamlavla 5 generation 8 generation
- - - - -
-
- -
-
- - -
-
- -
-
- - - -
-
- -
-
- - -
-
- -
-
- - - - -
-
- -
-
- - -
-
- -
-
- - - -
-
- -
-
- - -
-
- -
-

Valpkullar:
. ., Dea (Zini) LIRRC93L2077 vit och brun      
Fulmine (Zini) LIRRC95L3770 hane        
Tebanin (Zini) LIRRC95L3771 hane        
Bob (Zini) LIRRC95L3772 hane        
Ugo (Zini) LIRRC95L3773 hane        
Tina (Zini) LIRRC95L3774 tik        

. ., Coca LIRRC93L2463        
Bimba LIRRC93L3017 tik        

1996.06.26, Tosa (Zini) LIRRC93L2563 brun      
Giotto (Bartolini Al.) LIRRC96L4979 hane brun och vit      
Full (Bartolini Al.) LIRRC96L4980 hane vit och brun      
Orso (Bartolini Al.) LIRRC96L4981 hane brun och vit      
Gedeone (Bartolini Al.) LIRRC96L4982 hane vit och brun      
Zara (Bartolini Al.) LIRRC96L4983 tik brun      

1996.09.20, Tea LIRRC94L3455        
Junior (Marangoni Se.) LIRRC97L5402 hane vit och brun      
Diva (Marangoni Se.) LIRRC97L5403 tik vit och brun      
Kelly (Marangoni Se.) LIRRC97L5404 tik vit och brun      
Fry (Marangoni Se.) LIRRC97L5405 tik vit och brun      
Fusilla (Marangoni Se.) LIRRC97L5406 tik vit och brun      
Djana (Marangoni Se.) LIRRC97L5407 tik vit och brun      
Dora (Marangoni Se.) LIRRC97L5408 tik vit och brun      

1997.12.09, Dedra (Breviglieri) LIRRC93L1224 brun och vit      
Falernum Amosbart LIR98/101740 hane vit och brun      

1999.01.29, Gia (Breviglieri) LIRRC93L2134 CIL 188 vit och brun      
Falernum Mila LIR99/151667 tik vit och brun      
Falernum AsiaCoppiglia LIR99/151668 tik vit och brun A    

Heldröder/systrar:
Alice (Breviglieri) LIRRC93L2119 1989.03.23 tik        
Aika (Breviglieri) LIRRC93L2147 1989.03.23 tik        
Artax (Breviglieri) LIRRC93L2167 1989.03.23 hane        

Halvbröder/systrar från faderns sida:
Bianchina (Ferlini) LIRLA90L0182 LIRRC93L2094 . . tik        
Pedro (Billi)   1987.03.05 hane vit och brun      
Dusty (Billi) LIRLA90L0284 LIRRC93L2165 1987.03.05 hane vit och brun      
Axia (Billi) LIRRC93L2118 CIL 070 1987.03.05 tik vit och brun      
Lara (Monis) LIRLA90L0164 LIRRC93L2083 1989.05.26 tik vit och brun      
Dea (Zini) LIRRC93L2077 1989.05.26 tik vit och brun      
Gia (Breviglieri) LIRRC93L2134 CIL 188 1989.05.26 tik vit och brun      
Rudi (Billi) LIRRC93L2159 1989.05.26 hane vit och brun      

Halvbröder/systrar från moderns sida: