Hundens namn:
Arturo (Gagliardi)    
Registreringsnummer:
LIRRC96L4804
Födelsedatum:
1996.04.25
Kön:
hane
Färg:
vit och brun
HD:
 
Champion:
Epilepsy gene:
 
Lysosomal Storage Disease (LSD):
 

Stamlavla 5 generation 8 generation
Teo LIRRC93L1281       Pall (Zavagli) LIRRC93L2306 vit och brun       - - -
-
- -
-
- - -
-
- -
-
Tosca LIRRC93L2197       - - -
-
- -
-
- - -
-
- -
-
Ambra LIRRC95L3908       - - - -
-
- -
-
- - -
-
- -
-
- - - -
-
- -
-
- - -
-
- -
-

Valpkullar:
1997.09.21, Alfa (Gagliardi) LIRRC96L4306 vit och brun      
Dea (Del Pinto) LIR98/73748 tik vit och brun      

1998.07.24, Elsa LIRRC93L1432        
Lola (Del Pinto) LIR99/63154 tik brunskimmel      
Sara (Del Pinto) LIR99/63155 tik vit och brun      
Pippo (Del Pinto) LIR99/63156 hane vit och brun      

1999.04.05, Laika (Del Pinto) LIRRC97L5006 vit och orange      
Moira (Del Pinto) LIR99/205012 tik brun      
Giulia (Del Pinto) LIR99/205013 tik brun      
Zaza (Del Pinto) LIR99/205015 hane brun      

2000.10.10, Alfa (Gagliardi) LIRRC96L4306 vit och brun      
Artu' (Del Pinto) LIR01/95349 hane vit och brun      
Chicca (Del Pinto) LIR01/95350 tik brun      

2001.04.20, Alfa (Gagliardi) LIRRC96L4306 vit och brun      
Asia (Del Pinto) LIR01/196467 tik vit och brun      

2004.01.14, Laika (Del Pinto) LIRRC97L5006 vit och orange      
Astor (Del Pinto) LIR04/47671 hane vit och brun      
Zara (Del Pinto) LIR04/47672 tik vit och orange      
Alba (Del Pinto) LIR04/47673 tik vit och brun      
Amy (Del Pinto) LIR04/47674 tik vit och orange      
Anita (Del Pinto) LIR04/47675 tik vit och brun      
Arianna (Del Pinto) LIR04/47676 tik vit och brun      
Astra (Del Pinto) LIR04/47677 tik vit och orange      

2004.09.21, Laika (Del Pinto) LIRRC97L5006 vit och orange      
Schizzo (Del Pinto) LIR05/45207 hane vit och brun      
Alba (Del Pinto) LIR05/45208 tik vit och orange      
Anita (Del Pinto) LIR05/45209 tik vit och orange      
Lola (Del Pinto) LIR05/45210 tik vit och orange      
Minu' (Del Pinto) LIR05/45211 tik vit och brun      
Bella (Del Pinto) LIR05/45212 tik vit och brun      

Heldröder/systrar:
Anselmo (Gagliardi) LIRRC96L4805 1996.04.25 hane vit och brun      
Asia (Gagliardi) LIRRC96L4806 1996.04.25 tik vit och brun      
Aria (Gagliardi) LIRRC96L4807 1996.04.25 tik vit och orange      
Altea (Gagliardi) LIRRC96L4808 1996.04.25 tik vit och orange      
Astra (Gagliardi) LIRRC96L4809 1996.04.25 tik brunskimmel      
Ara (Gagliardi) LIRRC96L4810 1996.04.25 tik vit och orange      
Aida (Gagliardi) LIRRC96L4811 1996.04.25 tik vit och orange      
Ninetta (Gagliardi) LIRRC97L5315 1996.09.30 tik vit och brun      
Nuvola (Gagliardi) LIRRC97L5316 1996.09.30 tik vit och brun      

Halvbröder/systrar från faderns sida:
Argo (Del Pinto) LIR98/74180 1997.06.21 hane vit och orange      
Doghi (Del Pinto) LIR98/74184 1997.06.21 hane vit och brun      
Asia (Del Pinto) LIR98/74187 1997.06.21 tik vit och brun      
Pippo (Del Pinto) LIR98/74189 1997.06.21 hane vit och brun      
Ralf (Del Pinto) LIR98/74192 1997.06.21 hane brun och vit      
Lola (Del Pinto) LIR98/74195 1997.06.21 tik vit och brun      
Maya (Del Pinto) LIR98/74198 1997.06.21 tik vit och brun      
Cem (Del Pinto) LIR98/161384 1998.04.17 hane vit och brun      
Lara (Del Pinto) LIR98/161385 1998.04.17 tik vit och brun      
Bianca (Del Pinto) LIR98/161386 1998.04.17 tik vit och orange      
Lola (Del Pinto) LIR98/161387 1998.04.17 tik vit och brun      
Asia (Del Pinto) LIR98/161388 1998.04.17 tik vit och orange      
Laika (Del Pinto) LIR98/161395 1998.04.17 tik vit och brun      
Vespa (Del Pinto) LIR98/161396 1998.04.17 tik brunskimmel      
Spillo (Del Pinto) LIR00/100064 2000.02.04 hane brun      
Lara (Del Pinto) LIR00/100065 2000.02.04 tik brun      
Zara (Del Pinto) LIR00/100066 2000.02.04 tik brun      

Halvbröder/systrar från moderns sida:
Abramo (Gagliardi) LIRRC96L4296 1995.09.30 hane brunskimmel      
Biondo (Gagliardi) LIRRC96L4297 1995.09.30 hane vit och orange      
Asso (Gagliardi) LIRRC96L4298 1995.09.30 hane vit och brun      
Birillo (Gagliardi) LIRRC96L4299 1995.09.30 hane vit och brun      
Athos (Gagliardi) LIRRC96L4300 1995.09.30 hane vit och brun      
Bora (Gagliardi) LIRRC96L4301 1995.09.30 tik brunskimmel      
Alma (Gagliardi) LIRRC96L4302 1995.09.30 tik vit och orange      
Bionda (Gagliardi) LIRRC96L4303 1995.09.30 tik vit och orange      
Alba (Gagliardi) LIRRC96L4304 1995.09.30 tik vit och orange      
Baby (Gagliardi) LIRRC96L4305 1995.09.30 tik vit och brun      
Alfa (Gagliardi) LIRRC96L4306 1995.09.30 tik vit och brun