Hundens namn:
Kunta    
Registreringsnummer:
LIRRC93L2191
Födelsedatum:
. .
Kön:
hane
Färg:
 
HD:
 
Champion:
Epilepsy gene:
 
Lysosomal Storage Disease (LSD):
 

Stamlavla 5 generation 8 generation
- - - - -
-
- -
-
- - -
-
- -
-
- - - -
-
- -
-
- - -
-
- -
-
- - - - -
-
- -
-
- - -
-
- -
-
- - - -
-
- -
-
- - -
-
- -
-

Valpkullar:
. ., Cora (Piancastelli) LIRRC93L2381        
Artu'(Piancastelli) LIRRC93L2738 hane        
Pan (Piancastelli) LIRRC93L2739 hane        
Roll (Piancastelli) LIRRC93L2740 hane        
Arianne (Piancastelli) LIRRC93L2741 tik        

. ., Tequila LIRRC93L2131        
Alex LIRRC93L2672 hane        

Heldröder/systrar:

Halvbröder/systrar från faderns sida:

Halvbröder/systrar från moderns sida: