Hundens namn:
Lady (Caldari)    
Registreringsnummer:
LIR05/115248
Födelsedatum:
2005.04.24
Kön:
tik
Färg:
vit och brun
HD:
 
Champion:
Epilepsy gene:
 
Lysosomal Storage Disease (LSD):
 

Stamlavla 5 generation 8 generation
Ali della Metaurense LIR04/126808 brunskimmel       Blanc (Tempesta) LIR02/71296 LOI05/48820 vit och orange B     Mars (Morara) LOI01/112643 S30638/2003 brunskimmel A     Full delle Farnie LOI99/95876 FINER12909/04 brunskimmel A     Lux (Bernabei) LIRRC94L3475 LOIRC158779 brunskimmel      
Hydra delle Farnie LIRRC95L3894 LOIRC160776      
Manola (Morara) LIR99/35825 vit       Berny delle Farnie LIRRC96L4404 LOIRC158778 vit B    
Desdemona LIRRC93L1768      
Astra di Casa Cleo LIR99/12021 brun       Silver (Landi) LIRRC95L4038 LOI99/32244 vit och brun       Rex (Landi) LIRRC93L1823 LOIRC162282 brun      
Erika LIRRC93L1428      
Maga (Landi) LIRRC95L3953 vit       Pepe (Landi) LIRRC93L2777 LOI162283 vit      
Penny LIRRC93L2436      
Pompea (Ciacci) LIR99/157936 brunskimmel A     Lampo delle Farnie LIRRC97L5593 vit och brun       Berny delle Farnie LIRRC96L4404 LOIRC158778 vit B     Kim LIRRC94L3366      
Milly LIRRC94L3472      
Thundra delle Farnie LIRRC96L4401 FINER31715/97 vit och brun       Tim (Zini) LIRRC93L2560 LOIRC159290 brun A    
Ofris (Rabitti) LIRRC93L1674 LOIRC158782      
Margo (Landi) LIRRC95L3952 vit A     Pepe (Landi) LIRRC93L2777 LOI162283 vit       Malck (Landi) LIRRC93L2335 LOIRC153820 vit      
Duna (Landi) LIRRC93L2114      
Penny LIRRC93L2436       -
-
Cesy (Caldari) LIR00/98967 brun och vit       Tao (Sartoni Giu.) LIRRC95L4054 vit och orange       Popolano Luki LIRRC93L1800       Ali LIRRC93L2034       -
-
Popolano Flai LIRRC93L2241       Lampo LIRRC93L2232      
Daisy LIRRC93L2168      
Daisy LIRRC93L2168       - -
-
- -
-
Diana delle Farnie LOI98/8720 brunskimmel       Berny delle Farnie LIRRC96L4404 LOIRC158778 vit B     Kim LIRRC94L3366       Fiocco LIRRC93L1754      
Furia LIRRC93L1451      
Milly LIRRC94L3472       Ferro LIRRC93L1752      
Chira LIRRC93L1750      
Ofris (Rabitti) LIRRC93L1674 LOIRC158782       Bill LIRRC93L2349       -
-
Tali' (Rabitti) LIRRC93L2164       -
-

Valpkullar:

Heldröder/systrar:
Milly (Caldari) LIR05/115249 2005.04.24 tik vit och brun      
Dick (Caldari) LIR05/115250 2005.04.24 hane vit och orange      
Fox (Caldari) LIR05/115251 2005.04.24 hane vit och brun      
Rex (Caldari) LIR05/115252 2005.04.24 hane vit och brun      

Halvbröder/systrar från faderns sida:

Halvbröder/systrar från moderns sida:
Dik (Caldari) LIR02/125825 2002.04.29 hane vit och orange      
Jak (Caldari) LIR02/125826 2002.04.29 hane brunskimmel      
Milly (Caldari) LIR02/125827 2002.04.29 tik vit och orange      
Lola (Caldari) LIR02/125828 2002.04.29 tik brunskimmel      
Lucy (Caldari) LIR02/125829 2002.04.29 tik brunskimmel      
Dik (Girolomoni) LIR06/126574 2006.05.09 hane brunskimmel      
Bil (Girolomoni) LIR06/126575 2006.05.09 hane brunskimmel      
Jack (Girolomoni) LIR06/126577 2006.05.09 hane vit och orange      
Pola (Girolomoni) LIR06/126579 2006.05.09 tik brunskimmel      
Mari (Girolomoni) LIR06/126581 2006.05.09 tik vit och orange      
Tom (Girolomoni) LIR09/18555 2008.03.15 hane brunskimmel      
Dodi (Girolomoni) LIR09/18556 2008.03.15 hane brunskimmel      
Arno (Girolomoni) LIR09/18557 2008.03.15 hane brunskimmel      
Diana (Girolomoni) LIR09/18558 2008.03.15 tik brunskimmel      
Lara (Girolomoni) LIR09/18559 2008.03.15 tik vit och orange      
Mary (Girolomoni) LIR09/18560 2008.03.15 tik brunskimmel      
Bruna (Girolomoni) LIR09/18561 2008.03.15 tik brunskimmel      
Frida (Caldari) LIR10/165029 2010.04.04 tik orange A    
Diana (Caldari) LIR10/165029 2010.04.04 tik brunskimmel      
Dora (Caldari) LIR10/165030 2010.04.04 tik vit och orange      
Jack (Caldari) LIR10/165031 2010.04.04 hane vit och orange      
Pelu' (Caldari) LIR10/165032 2010.04.04 hane vit och orange